Секрети довгострокового економічного зростання для України

Главное фото новости
Фото: life-hack.com.
1kr.ua
Економічна ситуація багатьох країн протягом століть змінюється з позитивною і негативною прогресією. Але одні виходять з кризи швидко і надовго, а інші ледве відновлюються.

В чому секрет довгострокового економічного зростання та що з цього може винести Україна?

В пошуках відповіді розглянемо результати дослідження Стефана Бродбері (Nuffield College, Oxford) та Джона Веліса (University of Maryland) Growing, Shrinking and Long Run Economic Performance: Historical Perspectives on Economic Development.

Розуміння довгострокових економічних показників є фундаментальним питанням для економістів та дослідників економічної історії. Більшість досліджень цієї сфери була зосереджена на темі економічного зростання, але одна з важливих робіт показала, що економіки більше відрізняються тим, як вони переживають періоди економічних спадів, ніж періоди зростання (Easterly et al., 1993; Pritchett, 2000; Cuberes and Jerzmanovski, 2009). Питання, чому економіки бідних країн зазнають спадів значно частіше, ніж багатих, досліджувалося недостатньо. Майже не досліджувалися умови, що забезпечили довгострокове економічне зростання країн з ХVІІІ століття. Його причина могла бути швидше у менших економічних спадах, аніж швидких підйомах.

Багаті не зростали швидше

Сьогодні відомо: сучасні розвинені країни мали кращі довгострокові показники економічного зростання, ніж країни з низьким рівнем доходів з початку ХІХ століття (Maddison, 2001; 2010). Цей факт є суттєвим посиленням теорії росту, в основі якої лежить саме темп економічного зростання. Цікаво, що країни з високими доходами не зростали швидшими темпами, ніж країни з низькими.

На Графіку 1 відображено внесок періодів економічного зростання та спадів в довгострокове економічне зростання по групах країн поділених за рівнем доходів. Інформацію узагальнено по 141 країні починаючи з 1970 року.Джерело: Penn World Table 8.

З графіку видно, що бідні країни зростали не повільніше багатих країн в періоди піднесення. Насправді середній показник зростання у бідніших країн навіть дещо вищий, ніж у багатших. Вирішальним є те, що втрати від економічних спадів вищі для бідних країн.

Графік 2 демонструє, що на відміну від багатших, бідні країни мають відчутно менше періодів економічного зростання. До того ж, бідні країни частіше страждають від спадів та криз.


Джерело: Penn World Table 8.0

Для більшості країн з середніми доходами внесок періодів економічного піднесення в довгострокове економічне зростання є більшим, ніж для країн з доходом на душу населення вище $20000. Виняток становить група бідних країн з доходом на душу населення менше $2000. Періоди економічних спадів мають значно більший вплив на довгострокове економічне зростання бідніших країн, ніж на економіки багатих країн.


Джерело: Penn World Table 8.0

Довгострокове економічне зростання характеризується показником чистої зміни доходу на душу населення (Графік 3). Для країн з доходом на душу населення понад $5000 цей показник майже такий, як і для багатих, що свідчить про однакові темпи довгострокового економічного зростання, але для бідних країн він значно менший, що свідчить про значно повільніші темпи. Така ситуація пояснюється тим, що спади значно гірше впливають на економіки бідних країн, ніж на економіки країн з середніми та високими доходами.

Чому стаються економічні спади?

Стандартна теорія росту не надто допомагає у пошуку відповіді на це питання. Вона не бере до уваги періоди спадів, а зосереджує свою увагу на довгостроковому зростанні. Щоб встановити причини припинення економічних спадів, необхідно розглянути фактори, які можуть до них призвести такі як демографія, збройні конфлікти, структура економіки, технологічні зміни та інституції.

Демографія

Підхід Томаса Мальтуса пояснює демографічним чинником (Clark, 2007) довгострокову стагнацію ВВП на душу населення у доіндустріальному світі з короткими періодами зростань та спадів. Мальтус припустив наявність оберненого зв’язку між доходом на душу населення і матеріальним достатком та смертністю разом зі зменшенням ренти на землю. Короткострокове зростання доходу на душу населення виникає у відповідь на будь-які явища, які зменшують чисельність населення або збільшують наявність земельних ресурсів. Короткострокове зменшення доходу на душу населення виникає у відповідь на зменшення смертності чи зменшення обсягу наявних земельних ресурсів. В будь-якому випадку, згідно підходу Мальтуса, будь-яке збільшення ВВП на душу населення є тимчасовим внаслідок зворотного зв’язку між рівнем життя та матеріальним достатком і смертністю.

Військові дії

Розгортання військових дій та повернення до миру можуть розглядатися як шок для економічної активності, які безпосередньо впливають на економічне зростання та спади через скорочення виробництва та опосередковано через ефект (згідно Мальтуса) на демографічну ситуацію в країні. Збільшення чи зменшення кількості бойових дій цілком могло мати значний вплив на частоту та обсяги спадів в економіках європейських країн.

В історичній ретроспективі основним наслідком бойових дій було збільшення частоти обсягів економічних спадів протягом війни, що компенсувалося економічним зростанням в післявоєнний період відновлення. Чистий ефект цих явищ на економічний розвиток у довгостроковому періоді був доволі незначний, навіть із врахуванням війн ХХ століття (Broadberry and Harrison, 2008).

Структура економіки

У період 1270-1870 років відбувалися значні структурні зрушення від превалювання сільського господарства (у якому створювалось близько 40% світового ВВП з кінця XIV до кінця XVI ст., близько 30% ВВП у XVII-XVIII ст. та близько 20% ВВП у другій половині XIX ст.) до промисловості. Таким чином, короткострокові коливання у сільському господарстві впливали на коливання ВВП у період середньовіччя. Разом зі зменшенням частки сільського господарства зростала роль промисловості та послуг у формуванні динаміки економічного зростання.
Проте, варто врахувати, що зменшення частки сільського господарства у формуванні ВВП є швидше наслідком, а не причиною економічного розвитку. Згідно з законом Енгеля, частка витрат на продукти харчування зменшується зі зростанням доходів, як наслідок, зростає потреба у сферах промисловості та послуг.

Технологічні зміни

У світі без технологічного прогресу збільшення обсягів виробництва має призводити до зростання ВВП на душу населення, в той час, як зменшення – до зменшення ВВП. Поява технологічного прогресу мала б призвести до зникнення економічних спадів, принаймні теоретично. Припустимо, що всі періоди економічного зростання та спадів розглядаються виключно через призму показника, що характеризує економічне зростання. В цьому випадку вплив технологій буде проявлятися у зменшенні значення показника внеску спадів в економічний розвиток та зменшенні частоти економічних спадів, а обсяги та частота зростання повинні збільшитися, але це не відповідає історичним та сучасним даним про економічне зростання.

Для перевірки достовірності такого висновку необхідно перевірити, чи достатнім було збільшення продуктивності факторів виробництва для того, щоб пояснити скорочення середнього значення та частоти економічних спадів. Дослідження зміни продуктивності факторів виробництва на прикладі Великобританії та Нідерландів показало, що її збільшення не скорочує кількість та обсяги спадів.

Інституції

Інституції – це певні правила, за якими функціонує суспільство. Такі правила можуть бути формальними (закріпленими у вигляді законів та нормативних актів) і неформальними (у формі звичаїв та традицій). Між керівною елітою та суспільством існує взаємозв’язок, що представляє собою сукупність інституцій.

Аналізуючи історичні дані було встановлено, що в періоди значних економічних шоків еліта часто змінюється і стійкий довготривалий зв’язок між елітою та рештою суспільства стає проблематичним. Наприклад, зміна політичних сил, що знаходяться при владі і її вплив на економіку. Економічне зростання схильне погіршуватися при погіршенні відносин між елітами. Такі шоки можуть мати негайний вплив на економічне зростання.

З цього випливає, що суспільства, в яких відбувається процес становлення інституцій мають нижчий рівень економічної ефективності. Також такі суспільства більш схильні до економічної нестабільності, а отже, і до нижчих показників зростання у довгостроковій перспективі. Втім, історія вказує на інституційні зміни як на ключовий загальний фактор переходу до сучасного економічного зростання.

Можемо зробити висновок, що економічне зростання в сучасних умовах не стільки залежить від того, як економіка розвивається в періоди піднесення, а на скільки швидко країна виходить з економічних спадів. Саме це визначає довгостроковий характер економічного розвитку.

Матеріал опублікований на умовах співпраці з VoxUkraine.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.


Комментарии

Ковпак
 • 7
 • 2
 • Ответить

Он очень прост, "моя хата с краю", Менделеев скажи что не так?))))

yura36,6
 • 11
 • 3
 • Ответить

— Слышал, кум, Порошенко запретил 1С.
— Будем на счетах считать как при Бандере!
— Ну как запретил… Пользоваться можно, москалям нельзя за него платить.
— Це добре, це по нашему.

Владислав .
 • 4
 • 13
 • Ответить

пьяный юрик несущую хрень на каере етр норма

Моисей Соломонович Коэн
 • 16
 • 4
 • Ответить

Пока Украина зростае, украинцы валят эшелонами кто куда может. Скоро на пустынных улицах некому будет крикнуть -"героям сала".

Владислав .
 • 4
 • 12
 • Ответить

животное можеш и не вертатса

yura36,6
 • 13
 • 2
 • Ответить

Владислав ., ты кто по национальности ? Не украинец ,не русский так не могут слова перекручивать ))))

Владислав .
 • 2
 • 12
 • Ответить

Юрец я по национальносте Украинец, м я со своей грамотностью здесь не плачу как мне плохо живетса в каждой теме, и с етой же грамотностью я мого устроитса в любой стране, а ты хоть грамотно и пишеш но ноеш в каждой теме як тебе погано живетса, работаеш обычным черноробочим.

Владислав .
 • 2
 • 10
 • Ответить

а твои друзья по разуму готовы батрачить в 3 раза больше за в 3 раза меньшую зарплату в стране в якую оно поехоло на зароботки ето не позор для страны?

yura36,6
 • 14
 • 0
 • Ответить

Владислав ., национальносте ...узбек ты а не украинец .

Владислав .
 • 2
 • 11
 • Ответить

а крому фактов которые тебе предоставила бурная фантазия и дешовое пойло можеш хоть какойто факт в подтверждение дать.

Ковпак
 • 11
 • 2
 • Ответить

Владислав ., свин приду я,)) и привезу тебе белого пушного северного зверька)) твои брички пойдут под пресс, алабаев продам ***кам на шаурму, тебя запрягу в телегу и буду навоз возить)).

Владислав .
 • 3
 • 9
 • Ответить

крышка ты ж герой тока перед монитором, я ж не от когт не скрываюсь приежжай в гдд и зделай мне все то шо и обещаеш.

Ковпак
 • 8
 • 1
 • Ответить

Владислав ., Вадик) свинка Пэппа, умей ждать), а не трепать языком) дай адресок я загляну вечерком.

Владислав .
 • 2
 • 10
 • Ответить

крышка я там не живу а работаю, максимум до 4-5 часов, а адресок в иннете найдеш. Та и жду я вас клоунов обещающих приехать кого год, кого полтора, кого два и шоси никого нема.

Ковпак
 • 8
 • 1
 • Ответить

Владислав .,Вадик мне плевать, что ты делаешь, то что ты жрешь сейчас, я уже дано переварил и скинул в канализацию. Ты лупень с шиномонтажки.

Ковпак
 • 6
 • 1
 • Ответить

Владислав ., Зарекалась свинья в грязь не лесть

Владислав .
 • 2
 • 7
 • Ответить

а ты наивно думаеш что в блежайшем забугорье всем желающим виды на жительство будут когдато роздавать? или ты вериш в то что внезапно розбагатееш? ну так а чо мне напрягатса? та и помимо маршруток у меня ещо и ресторанчик недвижымость в аренде и мистечко в гдд так что я непропаду нивкоем случае.

Моисей Соломонович Коэн
 • 7
 • 1
 • Ответить

Ты не врубается? Если люди уедут ни твои развалины, ни ресторан, ни недвижимость нахрен ни кому не будет нужна.

Владислав .
 • 2
 • 7
 • Ответить

куда они уедут? на зароботки так всеравно вернутса, или ты мне можеш назвать страну в которой сейчас нашим могут дать гражданство или вид на жительство обычному черноробочему? А уехало приехало ето временное седне продам положу на депозит, зпвтра сниму и опять бизнес открою. Повторюсь чего мне боятса? ето твои друзья по разуму будут здесь сидеть без пенсий после своих трудовых вояжей.

Владислав .
 • 2
 • 5
 • Ответить

а по суте ответить можеш или извилина на ето не развита?

Моисей Соломонович Коэн
 • 3
 • 1
 • Ответить

По сути. Знаю несколько семей уехавших с концами и в украинской пенсии уже не нуждаются.

Настоящий Кривой Рог 2.0
 • 6
 • 1
 • Ответить

В начале был вопрос "В чому секрет довгострокового економічного зростання та що з цього може винести Україна?"
Но ответа на него в статье нет..."що з цього може винести Україна?"

Пауков
 • 2
 • 13
 • Ответить

От от. Про інституції в самий раз. Більша частина народжених в совдепії абсолютно не розуміє як ті інституції функціонують, тому і онанірують на різного роду лівацько-більшовицькі лозунки та ностальгують по тим часам коли за них все партія вирішувала.

Пауков
 • 2
 • 9
 • Ответить

Caligula Вибачай, але мову імбіцилів я не вивчав. Тому вчи людську, якщо хочеш розуміти людей.

Моисей Соломонович Коэн
 • 11
 • 4
 • Ответить

Сынок, ты жил в "совдепии"? Только по бандеровским методикам читал про то время? Ну так и затнись.

dbkoval83
 • 4
 • 9
 • Ответить

чтоб знать что в тюрьме нет ничего хорошего, там обязательно надо отсидеть?)

Моисей Соломонович Коэн
 • 9
 • 3
 • Ответить

Я офигеваю от таких "спецов". С такими упоротыми, как ты , даже не хочется спорить. Просто скажу, не надо полностью очернять прошлое. Было и плохое, но было и много хорошего. Лет через 50 будут новые активисты, которые заплюют васи назовут это время худшим для страны.

dbkoval83
 • 3
 • 8
 • Ответить

а что в совке было хорошего?)
списком плз.

Моисей Соломонович Коэн
 • 7
 • 2
 • Ответить

Сидит старенький двокал, приходит внучёк. И говорит деду, что он гад уничтожил страну и ничего хорошего в стране не было. А двокал возражает - " а безвиз?".

Пауков
 • 3
 • 7
 • Ответить

dbkoval83 Там ваті не треба було думати. Прибудь-якій незрозумілій ситуації просто бігли к паторгу, комсоргу, політруку тощо, партія за них все вирішувала. А тепер треба мозок підключати, а він у гомосовєтікусів атрофований, такий собі рудиментарний орган.

Пауков
 • 2
 • 6
 • Ответить

Моисей Соломонович Коэн Розкажи нам ще байку.

Lookerz
 • 5
 • 2
 • Ответить

образование, медицина, уверенность в будущем.
вот я с вас фигею, стоило только бывшим комсомольцам начать орать бандеровкие лозунги, так по вашему они стали "правильными"
P.S. кстати я комсомольцем не был, хотя уговаривали долго.

dbkoval83
 • 3
 • 5
 • Ответить

Образование, наверное, самое лучшее? Настолько хорошее, что люди получившее его заряжали баночки от телевизора и лечились ими? Понятно.

Медицина, наверное, тоже самая лучшая? Поэтому продолжительность жизни савецкого гражданина не превышала 69 лет? Когда на загнивающем западе она с 80-х была 75 и выше лет.

уверенность в будушем? в каком? что ты всю жизнь будешь ходить на завод, производить никому ненужное говно, получать 120 рублей, покупать на нее такое же говно? Отличная уверенность, друг. Достойная САВЕЦКОГО ГРАЖДАНИНА!

Lookerz
 • 4
 • 2
 • Ответить

они не упоротые, а проплаченные порохоботы, я на одном финансовом форуме кидал ссылку сколько порохоботов работает комментируя статьи.

dbkoval83
 • 2
 • 4
 • Ответить

бедненький, это ж насколько надо верить в камунцких недобитков, что везде мерещаться боты))

слух, а порохоботы могут писать порох - вор, импотент и уйло?)

Пауков
 • 2
 • 6
 • Ответить

Моисей Соломонович Коэн Я жив у совдепії. Так що сиди мовчки онаніруй на колгосп і "октябрятскій значок".

Пауков
 • 1
 • 5
 • Ответить

Моисей Соломонович Коэн Якась у тебе слабенька методичка. Давай ще про офшори і Мальдіви, зажигай.

Моисей Соломонович Коэн
 • 4
 • 2
 • Ответить

Оказывается ты сам все знаешь. В моем возрасте методички ни к чему, я все видел своими глазами. А вы можете пользоваться, раз своего ума нет

Пауков
 • 1
 • 5
 • Ответить

Моисей Соломонович Коэн Який ледачий гомосовєтікус.

dbkoval83
 • 3
 • 7
 • Ответить

так ты напишешь детально что хорошего было в совке? ну кроме того, что можно всю жизнь прожить овощем и самой сложной задачей был выбор закуски к водке по 3.62?

Моисей Соломонович Коэн
 • 2
 • 1
 • Ответить

Ага. Крыть нечем. Сам понимаешь, что обосрался, но боишься себе в этом признаться. Просрали экономику, будем гордиться бандерой. Руки коротки мне указывать. Подрости малость. Каждый обделавшийся соплежуй меня хочет жизни учить.

Моисей Соломонович Коэн
 • 2
 • 1
 • Ответить

dbkoval83, Ага. Крыть нечем. Сам понимаешь, что обосрался, но боишься себе в этом признаться. Просрали экономику, будем гордиться бандерой. Руки коротки мне указывать. Подрости малость. Каждый обделавшийся соплежуй меня хочет жизни учить.

Моисей Соломонович Коэн
 • 1
 • 1
 • Ответить

Ага. Крыть нечем. Сам понимаешь, что обосрался, но боишься себе в этом признаться. Просрали экономику, будем гордиться бандерой. Руки коротки мне указывать. Подрости малость. Каждый обделавшийся соплежуй меня хочет жизни учить.

dbkoval83
 • 2
 • 2
 • Ответить

чего тебе указывать, ты же и так все исполняешь что тебе говорят))
сказали что комуняк запретили - ты сказал ок.
сказали что за калорадку 15 суток - ты сказал ок.
сказали сидеть тихо бо сожгут как в одессе - ты сказал ок.
так шо пшла на место машка и заткнулась там.

и не бухти мне про экономику, сынок)) иди баночки заряжай от телевизора, твое савецкое образование не позволяет открывать на другие темы.

Telegram чат Кривого Рога

Мы в социальных сетях

Украина