ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ СТВОРИТИ ПРИЙОМНУ СІМ’Ю…

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ СТВОРИТИ ПРИЙОМНУ СІМ’Ю

Прийомна сім’я є однією з форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, які втратили батьків, або їхні батьки в силу різних обставин не можуть виконувати свої обов’язки, потребують родинного тепла і виховання. Держава визначила важливе завдання забезпечити належні умови для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прийомна сім’я – це сім’я або особа, що не перебуває в шлюбі, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання.

Ті, хто взяли дітей у прийомну сім’ю, є прийомними батьками, а влаштовані діти – прийомними дітьми.

Прийомними батьками можуть бути особи, які перебувають у шлюбі, крім випадків, коли хоча б одна з них:не пройшла курс підготовки кандидатів у прийомні батьки; визнана в установленому порядку недієздатною або обмежено дієздатною; позбавлена батьківських прав; колишній опікун (піклувальник, усиновитель), позбавлений відповідних прав за неналежне виконання покладених на нього обов'язків; за станом здоров'я не може виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства). Не можуть бути прийомними батьками особи, з якими на спільній житловій площі проживають члени сім'ї, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства.

Середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім'ї, обчислений за останні шість календарних місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім'ї, не може бути менший ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум), встановлений законодавством.

Кандидати у прийомні батьки подають до органу, який утворює прийомну сім'ю, такі документи: заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної сім'ї; копії паспортів кандидатів у прийомні батьки; довідка про склад сім'ї (форма N 3); копія свідоцтва про шлюб; довідка про стан здоров'я кандидатів у прийомні батьки та членів сім'ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра); довідка про доходи потенційної прийомної сім'ї; довідка про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки; письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної сім'ї, засвідчена нотаріально.Кандидатури у прийомні батьки та кандидатури дітей, які передаються на виховання, погоджуються з органами опіки та піклування.

Матеріальне забезпечення прийомної сім'ї.

Фінансування прийомних сімей здійснюється за рахунок державного бюджету. Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення. Порядок призначення і виплати грошового забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України. На час навчання прийомних дітей у професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації після досягнення ними 18-річного віку кошти на їх утримання виділяються прийомним батькам з державного бюджету, якщо прийомні діти на час навчання проживають у прийомній сім'ї .Місцеві відділи у справах сім'ї та молоді за участю громадських організацій, професійних спілок щороку забезпечують безкоштовне оздоровлення прийомних дітей у дитячих оздоровчих закладах.           Прийомні діти, які за медичними показаннями потребують санаторно-курортного лікування, забезпечуються путівками до спеціалізованих санаторіїв.

Прийомній сім'ї може надаватися матеріальна, фінансова та інша благодійна допомога підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями, фондами, фізичними особами.

Якщо Ви вирішили прийняти дитину в сім’ю :

Вам необхідно подати заяву про бажання створити прийомну сім’ю до районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання. В Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді пройти спеціальне навчання і отримати довідку про це і рекомендацію Центру.

Зареєструватися в службі у справах дітей за місцем проживання як потенційними прийомними батьками та отримати висновок про можливість створення Вами прийомної сім’ї.

Після проходження навчання і реєстрації у службі у справах дітей Ви ознайомитесь з банком даних на дітей і поступово визначитеся з взаємодобором дитини. Ви будете відвідувати установу, в якій перебуває дитина, встановите з нею контакт. Районна державна адміністрація прийме рішення про створення прийомної сім’ї, і дитина стане членом Вашої родини.

Хто буде допомагати прийомній сім’ї ?

Держава надає постійну  соціальну підтримку прийомним сім’ям. Для здійснення соціального супроводження за прийомною сім'єю закріплюється соціальний працівник районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надаватиме прийомній сім’ї комплекс правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування  прийомної сім'ї.

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини тощо періодично, але не рідше ніж раз на два роки, будуть навчати прийомну сім’ю, щоб підвищити виховній потенціал прийомної сім’ї.

Яких прав та обов’язків набувають прийомні батьки?

Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей на підприємствах, в установах та організаціях без спеціальних на те повноважень. Вони несуть персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і  психічний розвиток прийомних дітей.

Майнові права та інші права прийомних дітей.

Органи опіки та піклування – місцеві органи державної виконавчої влади -- забезпечують збереження житла та майна прийомних дітей за місцем його розташування і здійснюють контроль за його використанням.

 

Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з прийомними батьками та за участю центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з урахуванням існуючих взаємин і причин, через які дитина втратила батьківське піклування. Заклади охорони здоров’я організовують проходження прийомними дітьми обов’язкового медичного огляду. Органи управління освітою забезпечують право на здобуття освіти прийомними дітьми.

Звертатись за адресою: вул. Соборності 20. (Криворізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Металургійного району)

Комментарии

Nutik
  • 3
  • 5
  • Ответить

Просто никому эта головная боль не интересна. Не представляю,как можно чужого ребенка воспитывать? А если детей несколько?

Язык сайта

Добавить мнение

Новости 1kr.ua в Tеlеgram

Мы в социальных сетях